AK Reflectie & Ondersteuning biedt ook Psychosociale begeleiding om mensen richting te geven en keuzes te maken in hun persoonlijke leven, thuis of op het werk. Veelal zijn het verschillende problemen tegelijk, en is het vaak lastig te benoemen hoe- en wanneer deze zijn ontstaan.

Bij psychosociale gaat het om twee soorten problemen die veelal met elkaar samenhangen.

Problemen die te maken hebben met je gevoelens- en gedachten. Psychische problemen.

Problemen en spanningen in één of meer van deze levensgebieden gaan vaak samen met gevoelens, zoals twijfel, angst, woede en- of verdriet. Gedachten die zich vaak ‘eindeloos’ herhalen zonder dat deze uitkomst te bieden. Lichamelijk geven deze gedachten veelal spanningsklachten.

Veel voorkomende problemen zijn óók de Sociale problemen. Problemen die te maken hebben met andere mensen- (Het gezin, Je Partner, Familie, Buren en- of Collega’s.) of “bureaucratische” instanties. Veelal zijn deze “Overheid” instanties erg bureaucratisch ingesteld- en tonen weinig- tot geen empathie voor jouw persoonlijke zaken.

Ieder mens reageert op zijn- of haar eigen manier op Psychosociale problemen. Sommige trekken zich terug vanuit de maatschappij- en worden stil- en somber, anderen worden gespannen, opvliegend en- of agressief. Weer anderen vluchten in het “overmatig” gebruik van alcohol en- of drugs.

Meestal kan AK Reflectie jou goed helpen bij psychosociale problemen. Onze maatschappelijke hulp biedt ondersteuning bij: Eenzaamheid, het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, het leggen van sociale contacten etc.

Herken jij één- of meerdere van de bovenstaande signalen, neem dan contact met ons op. Onze adviseurs staan je graag bij, om samen te werken aan een voor jou passende oplossing

Ja, ik wil graag contact